Ai që vjedhë . . .

Ai që vjedh një vezë , vjedh një viç, po pati punë me buxhet, mos pyet hiç .!!!