Burri është koka

Burri është koka, gruaja është qafa, ( prandaj qafa e rrotullon kokën nga të dojë )