Duhani nuk te bënë burrë

Duhani nuk të bën burrë. ( Gratë e fëmijtë s`e fikun kurrë )