Një Gurë

Një gur s’bën murë, një gur ta then kokën.