PARATë

 

Paraja e bardhë, për ditë te zezë !
- Paratë po na duhen për çdo ditë për besë !

Në hak hak kujt mos i hy !
- Se vjen tjetri e në dajak te gri !

Më mirë me ditë se sa me pas !
- Po kush ia vlerëson diturinë fukaras !